Midt på Skagen Odde finder man Danmarks største vandreklit, der hæver sig ca. 20 meter over det omkringliggende landskab. Totalhøjden er dog ca. 40 meter, da i forvejen befinder sig oven på  en flade af hævede aflejringer. Klitten bevæger sig afhængig af skiftende vindforhold i området og har tidligere haft en kurs stik øst men bevæger sig i dag i en mere nordlig retning. Siden 1887 har Råbjerg Mile flyttet sig ca. 1,5 kilometer og sletten Råbjerg Stene, der ligger vest for klitten, viser hvordan området ser ud efter den har bevæget sig hen over det. Milen dannede i øvrigt ramme for optagelserne til Peter Brook’s film “King Lear” fra 1971. Kulissen der skulle gøre det ud for King Lear’s borg blev efter optagelserne gravet ned på stedet og i takt med at Råbjerg Mile vandrer, dukker der under tiden rester af kulissen op.