Mandø ligger midt mellem Fanø mod nord og Rømø mod syd i Vadehavet. Med et areal på knap 8 km er det den mindste af de 3 danske vadehavsøer og huser ca. 40 fastboere. 

Teknisk set er Mandø en halvø, da den er forbundet med fastlandet via en vej, der kan benyttes ved ebbe. Det er folks eget ansvar at orientere sig i forhold om tidevandet og sikre sig at det er forsvarligt. Dette gør man ved at gå ind på DMI’s hjemmeside (http://dmi.dk)  og ringe til Brugsen på Mandø (75445102). Mellem februar og oktober er det også muligt at komme til øen med Mandøbussen (http://mandoebussen.dk).

Øen besøges normalt af ca. 100.000 turister årligt, der kommer for at opleve den fantastiske og vilde natur med de mange trækfugle.