Det Gamle Fyr, også kendt som Det Hvide Fyr, blev opført i 1750 som det første grundmurede fyr i Skagen. Det erstattede et mindre vippefyr, der var blevet opført efter et træ-fyrtårn, der var brændt ned efter man i perioden 1626-27 var gået over til med stenkul som brændselskilde til de danske fyrtårne. Efter opførelsen af Det Grå Fyr i 1858 mistede det sin funktion som fyrtårn men blev ved med at fungere som velkendt sømærke længe efter.