Hanstholm Fyr

Opførelsen af Hanstholm Fyr blev påbegyndt i 1842 og under ledelse af arkitekt og hofbygmester Jørgen Hansen Koch og Georg Holgreen, . Sidstnævnte fungerede som konduktør med ansvaret for selve […]

Read More