Hanstholm udgør Danmarks nordvestligste punkt og har knapt 2300 faste indbyggere. Fiskeri udgør den vigtiste industri i området og Hanstholm havn er en af Danmarks største fiskerihavne.

Hanstholm Fyr blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted Kirke på Hanstholmknuden, der er et forbjerg øst for Hanstholm, beliggende ud til Vigsø Bugt i Skagerrak. 

Under Anden Verdenskrig anlage tyskerne et stort fæstningsværk i området, der skulle sikre indsejlingen til Kattegat og Østersøen via Skagerrak. En del af det tilbageværende fæstningsværk udgør i dag et museum.