Rubjerg Knude Fyr er fra 1899 og ligger på det højeste punkt (ca. 60 meter over havet) på den del af kystskrænten, der strækker sig mellem Lønstrup og Blokhus (Lønstrup klint). Fyret er 23 meter højt og befandt sig oprindeligt ca. 200 meter inde i landet, et godt stykke væk fra skrænten. Fyrtårnet var operativt frem til den 1. august 1968, hvor det blev tændt for sidste gang.

Sandflugt har været et problem lige fra begyndelsen og man har løbende forsøgt at løse problemet ved bl.a. at plante marehalm men det var ofte en forgæves kamp og til sidst opgav man og lukkede fyret ned. Det stod herefter tomt op gennem 70’erne, men der var et lokalt ønske om at omdanne det til museum. I 1980 slog Vendsyssel Historiske Museum så dørene for det Sandflugtsmuseet, men i 1992 var man nødt til at lukke det igen pga. den evige sandflugt.

Lønstrup klint er under stadig nedbrydning og taber op mod flere meter årligt til Vesterhavet. Under stor mediebevågenhed blev fyret flyttet ca. 70 meter ind i landet den 22. oktober 2019 efter at skrænten var kommet faretruende nær og truede med at styrte fyret i havet. Det storstilede flytteprojekt skete på initiativ af Kjeld Pedersen, en lokal murermester fra Lønstrup.

Lidt nord for fyret finder man den tilbageværende del af kirkegården fra Mårup Kirke. Den sidste gudstjeneste blev holdt for sidste gang 2. påskedag 2008, hvorefter man valgte at lukke kirken efter den var kommet for tæt på skrænten. Kirken blev nedtaget i etaper i perioden 2010-2015 og der var i begyndelsen planer om at genopføre den et andet sted, men planerne blev aldrig til noget

Syd for fyret finder man den 30 ha store Rubjerg Knude Klitplantage, der blev anlagt i 1927-28 af Hjørring Kommune som beskæftigelsesprojekt under den store krise. I 1930 medførte en brand i området at store dele af det skulle genplantes. Det er muligt at finde sjældne svampe-arter, planter og orkideer, der trives i det kalkholdige sand. Mod øst er der områder med ædelgran og enkelte bøge og mod vest (mod klinten) går plantagen over i havtornekrat. Havtornen modnes i løbet af august/september.