Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark med et areal på 1459 km². 

Parken blev indviet den 16. oktober 2010 i Ribe af HKH Prins Joachim og daværende miljøminister Karen Ellemann. 

I 2014 blev den danske del af Vadehavet optaget på Unesco’s Verdensarvsliste.

Området udgør den danske del af Vadehavet og omfatter bl.a. øerne FanøMandøRømø samt halvøen Skallingen og Varde Ådal. Hertil skal tilføjes de inddigede marskarealer: Tjæreborgmarsken, Ribemarsken, Margrethekogen samt de ydre diger i Tøndermarsken. 

Nationalpark Vadehavet er et vigtigt trækområde for millioner af fugle i løbet af foråret og efteråret. Derudover er det et vigtigt yngleområde for fugle såvel som fisk og en række havpattedyr, som ikke findes andre steder i verden.