Skærbæk ligger 21 kilometer syd for Ribe og udgør et handelscentrum og  trafikknudepunkt for oplandet. Byen har lidt over 3000 indbyggere og huser en kirke fra 1200-tallet samt et lille museum. 

Byen ligger umiddelbart øst for Rømø og har i det hele taget en central placering i forhold til hele Vadehavet. 

Skærbækcentret (skaerbaekcentret.dk) byder på fine overnatningsmuligheder har og aktiviteter for hele familien.