Grenen er en langstrakt tange eller odde nord for Skagen by, der er kendt som Danmarks nordligste punkt. Her er det muligt at se de to farvande Skagerrak og Kattegat mødes og det særlige naturfænomen der opstår, når bølgerne slår ind mod hinanden. Der bliver jævnligt spottet store havpattedyr som delfiner og sågar spækhuggere i området.