Kirken er fra 1100-tallet og opført uden tårn. Klokken kom til i 1793 og hænger i dag i en udbygning på korets øst-gavl, der er fra 1862.  På kirkens sydmur – hvor den oprindelige dør er forsvundet – er findes en primitiv afbildning af Hanstedskibet. Inde i kirken, vil venstre for korbuen, hænger et hoved af træ. der er blevet dateret tilbage til 1500-tallet. Næsen på hovedet er brækket af uden man præcist ved hvorfor. Pandeskallen mangler også, hvilket dog er meningen, da det skal forestille den kristne martyr Sankt Dionysus, der, når han afbilledes i hel figur, står med pandeskallen i hånden. 

I koret står døbefonten, der er udsmykket med to relieffer med løver på kummen. Alterbordet er opbygget af granitkvadre og bordpladen er udhugget af én enkelt sten. Altertavlen kom til i 1650 og er fra Sjørring Kirke.

I 1885 blev kirken renoveret af J.H. Wørmer, fyrmester for Hanstholm Fyr, der også står bag det store maleri på altertavlen og de udsmykkede felter på prædikestolen. 

Kirken er senest blevet renoveret i 1971-2. Læs mere på hjemmesiden om kirkens historie, åbningstider, gudstjenester mm.