Hanstholm Vildtreservat

Lige syd for Hanstholm by ligger Hanstholm Vildtreservat, der udgør Danmarks største sammenhængende fredede naturområde med et areal på ca. 65km². Terrænet består af udstrakte klitheder med småsøer og lyngklædte […]

Read More