Bunkeranlægget ved Hanstholm blev igangsat på initiativ af Hitler i 1940 og stod færdiggjort det følgende år. Formålet med anlægget var at styrke forsvaret ved indsejlingen fra Skagerrak til Kattegat i koordination med Batteri Vara beliggende ved Kristiansand i Norge. Kanonerne havde imidlertid ikke rækkevidde til at dække hele området, hvorfor man også benyttede af minespærring ved hjælp af sø-miner. Mange af disse er siden skyllet i land helt frem til nyere tid.   

Bunkerkomplekset bestod af 2 kystbatterier, også kendt som “Hanstholm 1” og “Hanstholm 2”. Hanstholm 2 var udstyret med fire 38 cm. kanoner, der oprindeligt var konstrueret til brug på de tyske slagskibe af Bismarck-typen, mens Hanstholm 1 var udstyret med fire 17 cm. skibskanoner. Dertil var tilknyttet seks ammunitionsbunkere forbundet af en 4,3 km. lang jernbane. Anlægget udgør Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. 

Bunkermuseum Hanstholms består af både en moderne udstillingsbygning og en 2500 m² stor museumsbunker (Hanstholm 2). Ved Hanstholm 1 finder man det 20 ha. store Frilandsmuseum, hvor man kan opleve den smukke natur i området. Man kan også tage en tur med ammunitionstoget, der kører hen over sommeren. Turen er én kilometer lang og tager ca. 10 minutter. Der arrangeres også bunkervandringer og andre arrangementer, hvilket man kan læse mere om på hjemmesiden