Bunkeranlægget – der også er kendt som det 10. batteri – er det mest komplette og udgravede forsvarsanlæg fra 2. Verdenskrig. Det dækker et område på ca. 450 x 750 meter med 3,5 km løbegrave, der forbinder alle 69 bunkere.  I en af bunkerne er der indrettet en udstilling mens andre genskabt med deres oprindelige indretning. Anlægget hører under Vendsyssel Historiske Museum, der arrangerer guidede ture i løbet af skolernes sommer- og efterårsferier. Se mere på hjemmesiden.